Doel van de Stichting Koerdische Rode Halve Maan Nederland :

De stichting heeft ten doel mensen en kinderen te helpen op het materiële en inmateriëIe gebied.
Het beschermen van mensen en hun mensen rechten, Zorg dragen voor de basisbehoeften van
mensen en kinderen, hul vrijheid en democratie. Samenwerken met organisaties die hetzelfde
doel hebben.