Activiteiten

Buiten onder de kopje Bestuurders aangegeven werkzaamheden, wordt er in het kort onder verantwoordelijkheid van het bestuur de volgende activiteiten verricht zoals aangegeven op de beleidsplan:

1. Het opzetten en begeleiden van projecten;

2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.