De bestuursleden van Stichting Koerdische Rode Halve Maan zijn allen ongesalarieerd dus voeren zij hun taken geheel als vrijwilliger uit. De Stichting Koerdische Rode Halve Maan beoogt geen winstoogmerk. Alle ontvangen donaties verkregen van werven, donateurs en barmhartige mensen behoudens administratie en organisatiekosten worden
volledig aangewend om lopende projecten en noodoproepen te bekostigen .