Kinderen worden het meest getroffen in oorlogen en conflicten over heel de wereld .

Het doel van dit project is om kinderen in noodsituaties te bereiken die in moeilijke tijden verkeren, rampen en oorlogen doorstaan, er alleen voor staan zonder enige steun, ontvoerd, hongerig, gemarteld, mishandeld, en of aangerand zijn te helpen. De wees kinderen die onder deze omstandigheden leven hebben bescherming en steun nodig want ze zijn zeer kwetsbaar. Om deze kinderen te helpen bieden wij hun bescherming, voedsel, medisch zorg, hulp bij onderwijs, en ondersteunen wij hun tot dat ze op hun eigen benen kunnen staan en voor zichzelf kunnen zorgen ook herenigen wij hen indien mogelijk met hun familie .

Periodiek voorziet Stichting Koerdische Rode Halve Maan al jaren tot heden behoeftige kinderen een bijdrage vanuit de verkregen donaties .

Volgens een rapport van United Nations Children’s Fund (UNICEF) leven ongeveer een kwart van kinderen in de wereld in landen die zijn getroffen door oorlogen, crises en natuurrampen.

Ook staat er dat 535 miljoen kinderen geen medische zorg, degelijke kwaliteit van het onderwijs, voedsel en bescherming hebben . Onderzoeken uitgevoerd door UNICEF en NGO’s  wijzen erop dat meer dan 140 miljoen kinderen hun families zijn kwijtgeraakt als gevolg van oorlogen, natuurrampen, waarna ze verder als wees kinderen leven. Als voorbeeld de langdurige oorlogen en conflicten in Koerdistan die grote schade hebben aangericht bij kinderen waardoor tienduizenden kinderen verder leven als wees kinderen . Na het oprichten van Heyva Sor a Kurdistan / Stichting Kurdische Rode Halve Maan Nederland was de eerste project gewijd aan kinderen en het gaat nog steeds ononderbroken door. Gedurende 25 jaar werden er duizenden kinderen in nood, voornamelijk weeskinderen, regelmatig met een maandelijkse bijdrage ondersteund, tot dat de kinderen op hun eigen benen kunnen staan en voor zichzelf kunnen zorgen.

De Familie steun project is een van de projecten waar Stichting Koerdische Rode Halve Maan Nederland veel waarde en betekenis aan hecht . De doel van deze project is om emigratie te voorkomen, het bieden van noodzakelijke humanitaire hulp, beschikbaar stellen van fundamentele medicatie, en psychische steun aan de slachtoffers en nabestaanden . Hiermee helpen wij behoeftige, geïsoleerde gezinnen om relatie te ontwikkelen met mensen die bereid zijn te helpen .  Door de getroffen gezinnen voor te stellen aan mensen die bereid zijn hen hulp te bieden in de kader van wederzijds respect en steun betuiging. Op deze manier hebben ze empathie voor elkaar .

Periodiek voorziet Stichting Koerdische Rode Halve Maan al paar jaar tot heden deelnemende families een bijdrage vanuit de verkregen donaties .

Hoewel er problemen waren als gevolg van vervolging en beperk, heeft de materiële hulp altijd de beoogde mensen in nood bereikt . Ondanks de problemen als vervolging en tegenstrijdigheid door de staat, heeft de materiele hulp de behoeftige mensen in noodtoestand altijd bereikt .

De eerste zin van de constitutie van de World Health Organization’s (WHO) luidt: “Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of handicap.” Het project voor de gezondheidszorg heeft als taak bij te dragen tot verbetering van de gezondheid van individuen en de samenleving als geheel. Het doel is om zieken te behandelen, gehandicapten te helpen en deze mensen te leren zelfstandig te leven. Stichting Koerdische Rode Maan is van mening dat gezondheidszorg een geboorterecht is en zonder discriminatie aan de hele samenleving moet worden aangeboden. Bovendien wordt niet-naleving van deze afspraak beschouwd als een schending van de mensenrechten. De staat is verantwoordelijk voor het bieden van gezondheidszorg en het creëren van de voorwaarden om mensen in staat te stellen goed te leven. In gebieden die grotendeels door Koerden worden bevolkt, voorziet de staat in minder middelen voor gezondheidszorg, wat eigenlijk neerkomt op de discriminate van de Koerden, een duidelijke schending van de mensenrechten. Verder heeft de milieu- en ecologische vernietiging die plaatsvindt in veel Koerdische gebieden (zoals bosbranden, verbranding van dammen, willekeurig gedumpt gif en in het verleden gebrande dorpen) geleid tot ernstige veranderingen in de vegetatie, het ecosysteem en het klimaat. Dit heeft op zijn beurt een enorm negatief effect op de volksgezondheid. Doel van de project Behoud van het levensonderhoud van mensen, maatregelen tegen gezondheidsbedreigingen, hulp bij natuurrampen, branden, ongevallen en medische hulp in de dichtstbijzijnde gezondheidscentra. Voorzorgsmaatregelen nemen bij vergaderingen, evenementen, sportactiviteiten om te voorkomen dat zich gezondheidsproblemen voordoen en indien nodig eerste hulp bieden. In dit opzicht willen we samen werken met onze partner hulp organisaties die deze project al gerealizeerd hebben. We wilen hun succes van deze project opvolgen en zo onze bijdrage leveren aan behoeftigen. We zijn bezig met opstellen van activiteitenplanning om deze project te realiseren .

Een essentieel onderdeel van het werk van de Koerdische Rode Halve Maan NL is om onmiddellijke hulp te bieden in oorlogsgebieden en tijdens natuurrampen. Stichting Koerdische Rode Halve Maan Nederland heeft in verleden hulp geboden in samenwerking met partner hulporganisaties.Onze motto is , zodra er een noodhulp genoodzaakt is, met spoed in actie te komen en onze mensen ervan op de hoogte houden om zo spoedig mogelijk hulp te kunnen bieden ter plekke samen met onze hulp organisaties.

Tot op heden zijn de volgende hulpacties ondernomen door onze hulp organisaties waarin onze stichting heeft meegewerkt :

–  Hulp aan mensen die zijn ontheemd door aardbevingen in Elaziz-Dep, Cewlik-Kanires, Mus-Gimgim en tijdens de overstromingen in 2006 in Amed, Elih, Sirnex en Merdin.

–  In Koerdische regios in westelijk Iran werd hulp verleend aan families van vredes- en mensenrechtenactivisten.

–  Een helpende hand werd uitgebreid naar dorpelingen in Qandil, Noord-Irak die werden gebombardeerd door Turkse luchtstrijdkrachten.

–  Gezinnen in het dorp Piyanis (Turkije), gebombardeerd door Turkse troepen op 16 september 2010, werden bijgestaan.

–  Via het Rode Kruis en UNICEF werd hulp verleend aan slachtoffers van natuurrampen overal ter wereld (de tsunami van 2004, de aardbeving in Haïti).

–  De families van Roboski (Sirnak), die eind 2011 door Turkse gevechtsvliegtuigen werden afgeslacht, werden gesteund.

–  Ramadan en het offerfeest (Eid al-Adha) werden doorgegeven aan behoeftige mensen op verschillende plaatsen.

–  In de steden Colemerg, Amed en Wan werden 80 ton voedselpakketten uitgedeeld aan behoeftige mensen.    Honderden tonnen gedoneerde kleding werden naar verschillende plaatsen in Koerdische regios gestuurd.

–  Na de aardbeving van 23 oktober 2011 in de stad Wan startten de Koerdische hulporganisaties in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Nederland, België, Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en Denemarken gezamenlijk een hulpactie. Samen werden 1,3 miljoen euro en 150 ton kleding en dekens ingezameld.

–  De hulp werd hoofdzakelijk gebruikt voor gezondheids-, voedings- en accommodatiedoeleinden. Er werd ook financiële hulp geboden. Unfourentaly, slechts 6 vrachtwagens (3 uit Duitsland, 3 uit Zwitserland) vol met kleding en dekens kunnen worden verzonden. Het resterende bedrag kon niet worden verzonden omdat de Turkse regering, die een decreet uitvaardigde, dit heeft voorkomen. De rest van deze kleding werd verkocht en in plaats daarvan werd financiële steun gegeven aan de slachtoffers van de aardbeving. Daarnaast zijn 190 tenten en meer elektrische kachels uit Zwitserland verzonden. Vanuit Duitsland werden van 269 wintertenten naar Wan gestuurd. Er werden ook 10 veldexperts ingezet.

–  De Peace Mothers-groep in Turkije, die onder constante druk staat van de autoriteiten, wordt op regelmatige basis bijgestaan