Stichting Koerdische Rode Halve Maan - Nederland

Projelerimiz

Çocuk yardım projesi

projezarokHeyva Sor a Kurdistanê, öksüz, yetim ve parçalanmış ailelerin çocuklarınına yardım projesini 1993 yılında uygulamaya koydu. Proje kapsamında Kürdistan’da bakıma muhtaç çocukların tespit edilmesi için bütün gönüllü çalışanlarımızca hazırlanan listelerde, öksüz – yetim ve dağılmış ailelerin çocuklarından oluşan risk altında binlerce çocuk bulunduğunu tespit etti. Sorunun çözümünde nelerin yapılabileceği konusunu irdeleyerek bu çocuklarımız için toplumsal duyarlılıkların harekete geçirilmesi amaçlandı. Şefkat dolu davranışlar sergilemek, sevgi dolu bir ortam hazırlamak, onların eğitimiyle ilgilenmek, güzel davranışlar kazandırmak hep bu projemizin alanına girdi. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki, insanlar doğuştan iyidir. Onları kötü yapan yoksulluk, savaş vb. kaynaklı kötü koşullardır.

Bilimsel açıdan yapılan çalışmalarla insanların ihtiyaçları hiyerarşik olarak belirlenmiştir. Gıda ve giyecek insanların biyolojik olarak temel ihtiyaçlarıdır. İnsanlar bu ihtiyaçları karşıladıktan sonra güvenli bir ortamda, sağlıklı bir aile ortamında, daha sonra da grup içinde saygın bir birey olma ihtiyacını hissederler ve bu ihtiyaçları da giderildikten sonra insanın derinliklerinde olan kendi “yaratıcı yeteneklerini” ortaya koymak isterler. Eğer bu gerçekleştirilmez ise çocuklarımızın şiddet, öfke, saldırganlık, stres, depresyon gibi psikolojik sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalınacaktır.

Projemiz, ortaya çıkan bu sorunlara, çözüm bulmayı amaçlamaktadır. Sosyal sorunları yok saymak, reddetmek veya kabul etmemek, topluma geçici bir rahatlık verebilir ancak, zamanında gerekli müdahaleler yapılmadığı için de sorun daha da içinden çıkılmaz hale gelebilir. Ülkemizde bu proje ile sorunlar derinleşmeden tedbir almak istiyoruz.

Yapılan yardımlar

Nisan 1993 tarihinden beri devam eden proje kapsamında bugüne kadar Bakur’da 210 , Başur’da 150, ve Rojava’da da 85 çocuğumuza bakmaktayız. Ayrıca İsviçre’den durumu iyi olmaya yetim çocuklara durumu müsait olan ailelerimiz yardım etmektedir.


Sağlık projesi

projetendrustiDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) anayasasında “Sağlık yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönde tam bir iyilik halidir” diye tanımlanmıştır. Yani, kişi yalnızca biyolojik olarak sağlam olduğunda değil, psikolojik olarak da mutlu, huzurlu ve toplum içinde saygın bir konumda olduğunda sağlıklı kabul edilmelidir biçiminde belirlemiştir. Sağlık hizmeti ise; kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak, tam olarak iyileşmeyip sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla yapılan planlı çalışmaların tümüdür. Ve yine 1978 yılında Alma-Ata Bildirisi’ne göre “Sağlık hizmetleri doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olarak, toplumdaki herkese sosyal adalet anlayışı içinde, eşit olarak götürülmelidir“ şeklinde tanımlanmıştır. Aynı zamanda bu bildiride, insan hakkı ihlali olarak değerlendirilen her durum bir suçtur belirlemesinin de altı çizilmiştir. Devletlin, insan haklarına saygılı bir ortamda insanların yaşamasını sağlamakla yükümlü temel kurumlar olması gerekirken, tam tersine sömerge devletler Kürt coğrafyasında insani değerleri ayaklar altına alan bir konumdadırlar. Güzel coğrafyamızın eko-sistemine ciddi zararlar vererek, birçok köy, orman yakılmış, yerleşim yeri tahrip edilmiş, tarihi-kültürel eserler ve verimli araziler imar planları ve baraj projeleriyle sular altında bırakılmıştır. Birçok verimli arazi susuz bırakılarak çölleştirilmiştir. Yine zehirli atıklar Kürdistan’da depolanmaktadır. Bütün bu uygulamalar Kürdistan coğrafyasının bitki örtüsünü ve iklimini de değişime uğratmış, dengesizliklere neden olmuşlardır. Bu da halkımızın sağlığını olumsuz etkilemiştir.

Projenin temel görevleri

Halk sağlığını korumak ve halk sağlığını tehdit eden durumlarda gerekli tedbirleri almak, her türlü doğal afet, yangın, göçük, infilak, kaza ve yaralanmalarda ilk tıbbi yardım hizmetlerinin yapmak, gerektiğinde uygun ve en yakın sağlık kuruluşuna nakletmek için yardımda bulunmak.

Kongre, miting, sportif faaliyetler gibi toplumsal olaylarda sağlık sorunlarının çıkmaması için gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde ilk tıbbi yardım hizmetini sunmak için çalışan kurum ve kuruluşlarla ya ortak çalışmak ya da yardım yapmayı görev bilir.

Yapılan yardımlar

Güney

 • Sağlık projesi çerçevesinde bugüne kadar 50 ton sağlık, giyecek ve barınma malzemesiyle tam donanımlı bir ambulans mülteci kamplarında (Bakur ve Rojhilad’dan gelen halkımız) bulunan halkımızın hizmetine ulaştırılmış, her yıl Halepçe, Kalar, Balisan, Koya, Hewler ve Mahmur Kampını kapsayan sağlık taraması gerçekleştrilmiş, yaklaşık 1500 hastanın tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca bu yardımlarla birlikte kurumumuzun kurulduğu günden bugüne kadar parasal yardımda da bulunulmuştur.

Kuzey

 • Çeşitli tarihlerde Cölemerik, Gever ve Mersin’de TC’nin polis ve jandarma güçlerinin saldırısı sonucu yaralanan Kürt gençlerinin hastahane masrafları karşılandı.
 • Dört kanser hastasının fakir olan ailelerine düzenli yardım yapılmaktadır.
 • Savaş mağduru birçok insanın sağlıkla ilgili çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır.

Batı

 • Dört kanser hastası insanımızın ilaç masrafları karşılanmaktadır.
 • Çok sayıda sağlık malzemesi ve ilaç gönderilmıştır.

Avrupa’da da, Kürdistanlıların gerçekleştirdikleri bütün etkinlik ve eylemlerde sağlık hizmeti verilmektedir.


Acil yardım projesi

projelezginHeyva Sor a Kurdistanê çalışma alanlarından bir tanesi de doğal afetler, silahlı çatışma ve savaşlar sonucunda mağdur olan insanlara hızlı ve etkili bir şekilde acil yardım sağlamaktır.

Bugüne kadar yardım derneğimiz sırasıyla

 • JKürdistan´da yaşanan sel ve deprem felaketinde (2006 yılında meydana gelen Amed, Êlih, Sernex ve Mêrdîn başta olmak üzere daha birçok yerleşim yeri etkileyen, Eleziz-Dep, Çewlik -Kanireş, Muş- Gimgim depremi) mağdur duruma düşen insanlarımıza,
 • Şengal’da katliama uğrayan halkımıza,
 • Kürdistan’daki savaş nedeniyle yerlerini terk edip Ürdün’e yerleşen savaş mağduru ailelerimize,
 • Doğu Kurdistan´da insan hakları için mücadele ederken, gördükleri zulümden dolayı mağdur duruma düşen aydınlarımızın ailelerine,
 • TC’nin Kandil’de bombaladığı köylerde yaşayan halkımıza,
 • 16 Eylül 2010 tarihinde TC devleti tarafında bombalanan minibüste hayatlarını kaybeden 9 Peyanis köylüsünün ailelerine,
 • Kızıhaç ve UNICEF üzerinden dünyanın birçok yerinde meydana gelen sel ve deprem felaketinde (2004 yılında meydana gelen ve 300 bin insanın ölümüne neden olan Tsunami, Haiti’de meydana gelen deprem vb.) mağdur duruma düşen insanlara,
 • Roboski de katledilen insanlarımızın ailelerine,
 • Kurban ve Ramazan aylarında toplanan fitre, zekat ve kurban yardımlarıyla Kürdistan‘da ihtiyacı olan halkımıza,
 • Çolemerg, Amed, ve Wan´da içinde temel gıda malzemesi bulunan 80 ton yardım paketiyle ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza,
 • Yüzlerce ton giyecek malzemesi toplanarak Kürdistan genelinde ihtiyaç sahibi fakirlerimize gönderilmiştir.
 • 23 Ekim‘de Wan‘da meydana gelen depremden hemen sonra Avrupa’daki Kürdistani yardım kurumları olan; Almanya, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa, İsveç Heyva Sora Kurdistanê ile Avusturya Roja Sora Kurdistanê ve Danimarka Mezopotamya Sol Derneği ile ortaklaşa yürütülen yardım kampanyasında 1.300.000 € parasal yardım ile yaklaşık 150 ton giyim yardımı topladık.
 • Parasal yardımı ağırlıkla halkımızın sağlık, beslenme, yerleşim vb. ihtiyaçlarına harcadık. Giyim olarak topladığımız yardımlarınin ancak Almanya’dan 3, İsviçre´den de 3 TIR olmak üzere toplam 6 TIR yardımı aktarabildik. Geriye kalanı aktaramadık çünkü Türk Devleti genelge yayınlayarak yardımlarımızın Türkiye‘ye girişini engeledi. Biz de mecburen kalan giysileri paraya çevirip parasal yardım olarak aktardık.

Gönderdiğimiz giyim eşyalarına ek olarak da İsviçre’den 190 çadır, çok sayıda elektrik sobası ve deprem bölgesinde çalışacak 10 kişiden oluşan kalifiyeli personel gönderildi. Ayrıca Almanya’dan da 269 adet kışlık çadır göndermiştir.

* Türkiye’de barış çalışmalarını yürüten annelerimizin ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmaktadır.


Tutsaklarla dayanısma projesi

projezindanİyiliklerin ve kötülüklerin içiçe olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İyilikleri yapan da kötülükleri işleyen de insandır. Çünkü insan mükemmel değildir, hata da yapabilir. Dünyada yüzde yüz iyi insan olmadığı gibi, yüzde yüz kötü insan da yoktur. Dışarıda yaşayanlara mükemmel insan denilemeyeceği gibi, tutuklu veya hükümlü olanlara da kötü demek yanlıştır. Bu anlayış temelinde, her ne sebepten olursa olsun ülkede, Avrupa’da ve nerede olursa olsun tutuklu ve hükümlü bulunan insanlarımıza düzenli yardım yapılmaktadır.

Dengi kurum ve kuruluslarla ortak çalısma projesi

Bu proje kapsamında Almanya Heyva Sor a Kurdistanê; aynı amaç doğrultusunda kurulmuş Fransa`daki Crossant Rouge Kurde, Hollanda´daki Koerdiesche Rode Halve Maan, İsviçre’deki Heyva Sor a Kurdistanê, İsveç’teki Kurdiska Röde Halvmanen, Avusturya´daki Roja Sor a Kurdistanê, Belçika’daki Koerdiche Rode Halve Maan, İngiltere’deki Kurdish Red Moon, Danimarka’daki Stöttenforeningen Mesopotamians Sol, Hollanda´daki CIBO ve İsveç´teki AGAPA ile yukarıda adı geçen projeler kapsamında birlikte çalışmaktadır.


Sonuç olarak

zarok_tene-300x236İnsan yaşamında gerçek olan tek bir yarış vardır. O da insalık için yapılan yarıştır. Biz bu yarışta diyoruz ki, dünya bizim ülkemiz, insanlar bizim kardeşimiz, iyilik ve yardım yapmak da bizim inancımızdır.

Gelin hep birlikte bu yarışa katılalım. Yapacağımız küçük bir yardımın bile bir hayat kurtardığını untmayalım!

Yardimlariniz icin tesekkurler.