Stichting Koerdische Rode Halve Maan - Nederland

Projelerimiz

Çocuk yardım projesi

projezarokHeyva Sor a Kurdistanê, öksüz, yetim ve parçalanmış ailelerin çocuklarınına yardım projesini 1993 yılında uygulamaya koydu. Proje kapsamında Kürdistan’da bakıma muhtaç çocukların tespit edilmesi için bütün gönüllü çalışanlarımızca hazırlanan listelerde, öksüz – yetim ve dağılmış ailelerin çocuklarından oluşan risk altında binlerce çocuk bulunduğunu tespit etti. Sorunun çözümünde nelerin yapılabileceği konusunu irdeleyerek bu çocuklarımız için toplumsal duyarlılıkların harekete geçirilmesi amaçlandı. Şefkat dolu davranışlar sergilemek, sevgi dolu bir ortam hazırlamak, onların eğitimiyle ilgilenmek, güzel davranışlar kazandırmak hep bu projemizin alanına girdi. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki, insanlar doğuştan iyidir. Onları kötü yapan yoksulluk, savaş vb. kaynaklı kötü koşullardır.

Bilimsel açıdan yapılan çalışmalarla insanların ihtiyaçları hiyerarşik olarak belirlenmiştir. Gıda ve giyecek insanların biyolojik olarak temel ihtiyaçlarıdır. İnsanlar bu ihtiyaçları karşıladıktan sonra güvenli bir ortamda, sağlıklı bir aile ortamında, daha sonra da grup içinde saygın bir birey olma ihtiyacını hissederler ve bu ihtiyaçları da giderildikten sonra insanın derinliklerinde olan kendi “yaratıcı yeteneklerini” ortaya koymak isterler. Eğer bu gerçekleştirilmez ise çocuklarımızın şiddet, öfke, saldırganlık, stres, depresyon gibi psikolojik sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalınacaktır.

Projemiz, ortaya çıkan bu sorunlara, çözüm bulmayı amaçlamaktadır. Sosyal sorunları yok saymak, reddetmek veya kabul etmemek, topluma geçici bir rahatlık verebilir ancak, zamanında gerekli müdahaleler yapılmadığı için de sorun daha da içinden çıkılmaz hale gelebilir. Ülkemizde bu proje ile sorunlar derinleşmeden tedbir almak istiyoruz.

Acil yardım projesi

projelezginHeyva Sor a Kurdistanê çalışma alanlarından bir tanesi de doğal afetler, silahlı çatışma ve savaşlar sonucunda mağdur olan insanlara hızlı ve etkili bir şekilde acil yardım sağlamaktır.

Bugüne kadar yardım derneğimiz sırasıyla

 • JKürdistan´da yaşanan sel ve deprem felaketinde (2006 yılında meydana gelen Amed, Êlih, Sernex ve Mêrdîn başta olmak üzere daha birçok yerleşim yeri etkileyen, Eleziz-Dep, Çewlik -Kanireş, Muş- Gimgim depremi) mağdur duruma düşen insanlarımıza,
 • Şengal’da katliama uğrayan halkımıza,
 • Kürdistan’daki savaş nedeniyle yerlerini terk edip Ürdün’e yerleşen savaş mağduru ailelerimize,
 • Doğu Kurdistan´da insan hakları için mücadele ederken, gördükleri zulümden dolayı mağdur duruma düşen aydınlarımızın ailelerine,
 • TC’nin Kandil’de bombaladığı köylerde yaşayan halkımıza,
 • 16 Eylül 2010 tarihinde TC devleti tarafında bombalanan minibüste hayatlarını kaybeden 9 Peyanis köylüsünün ailelerine,
 • Kızıhaç ve UNICEF üzerinden dünyanın birçok yerinde meydana gelen sel ve deprem felaketinde (2004 yılında meydana gelen ve 300 bin insanın ölümüne neden olan Tsunami, Haiti’de meydana gelen deprem vb.) mağdur duruma düşen insanlara,
 • Roboski de katledilen insanlarımızın ailelerine,
 • Kurban ve Ramazan aylarında toplanan fitre, zekat ve kurban yardımlarıyla Kürdistan‘da ihtiyacı olan halkımıza,
 • Çolemerg, Amed, ve Wan´da içinde temel gıda malzemesi bulunan 80 ton yardım paketiyle ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza,
 • Yüzlerce ton giyecek malzemesi toplanarak Kürdistan genelinde ihtiyaç sahibi fakirlerimize gönderilmiştir.
 • 23 Ekim‘de Wan‘da meydana gelen depremden hemen sonra Avrupa’daki Kürdistani yardım kurumları olan; Almanya, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa, İsveç Heyva Sora Kurdistanê ile Avusturya Roja Sora Kurdistanê ve Danimarka Mezopotamya Sol Derneği ile ortaklaşa yürütülen yardım kampanyasında 1.300.000 € parasal yardım ile yaklaşık 150 ton giyim yardımı topladık.
 • Parasal yardımı ağırlıkla halkımızın sağlık, beslenme, yerleşim vb. ihtiyaçlarına harcadık. Giyim olarak topladığımız yardımlarınin ancak Almanya’dan 3, İsviçre´den de 3 TIR olmak üzere toplam 6 TIR yardımı aktarabildik. Geriye kalanı aktaramadık çünkü Türk Devleti genelge yayınlayarak yardımlarımızın Türkiye‘ye girişini engeledi. Biz de mecburen kalan giysileri paraya çevirip parasal yardım olarak aktardık.

Gönderdiğimiz giyim eşyalarına ek olarak da İsviçre’den 190 çadır, çok sayıda elektrik sobası ve deprem bölgesinde çalışacak 10 kişiden oluşan kalifiyeli personel gönderildi. Ayrıca Almanya’dan da 269 adet kışlık çadır göndermiştir.

* Türkiye’de barış çalışmalarını yürüten annelerimizin ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmaktadır.


Tutsaklarla dayanısma projesi

projezindanİyiliklerin ve kötülüklerin içiçe olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İyilikleri yapan da kötülükleri işleyen de insandır. Çünkü insan mükemmel değildir, hata da yapabilir. Dünyada yüzde yüz iyi insan olmadığı gibi, yüzde yüz kötü insan da yoktur. Dışarıda yaşayanlara mükemmel insan denilemeyeceği gibi, tutuklu veya hükümlü olanlara da kötü demek yanlıştır. Bu anlayış temelinde, her ne sebepten olursa olsun ülkede, Avrupa’da ve nerede olursa olsun tutuklu ve hükümlü bulunan insanlarımıza düzenli yardım yapılmaktadır.

Dengi kurum ve kuruluslarla ortak çalısma projesi

Bu proje kapsamında Almanya Heyva Sor a Kurdistanê; aynı amaç doğrultusunda kurulmuş Fransa`daki Crossant Rouge Kurde, Hollanda´daki Koerdiesche Rode Halve Maan, İsviçre’deki Heyva Sor a Kurdistanê, İsveç’teki Kurdiska Röde Halvmanen, Avusturya´daki Roja Sor a Kurdistanê, Belçika’daki Koerdiche Rode Halve Maan, İngiltere’deki Kurdish Red Moon, Danimarka’daki Stöttenforeningen Mesopotamians Sol, Hollanda´daki CIBO ve İsveç´teki AGAPA ile yukarıda adı geçen projeler kapsamında birlikte çalışmaktadır.


Sonuç olarak

zarok_tene-300x236İnsan yaşamında gerçek olan tek bir yarış vardır. O da insalık için yapılan yarıştır. Biz bu yarışta diyoruz ki, dünya bizim ülkemiz, insanlar bizim kardeşimiz, iyilik ve yardım yapmak da bizim inancımızdır.

Gelin hep birlikte bu yarışa katılalım. Yapacağımız küçük bir yardımın bile bir hayat kurtardığını untmayalım!